Start verkoop 7 december a.s.

Start verkoop 7 december a.s.

Bij deze willen we je graag informeren over de officiële start verkoop van 15 vrijstaande woningen en 5 bouwkavels in Neeldervelt Roermond op maandag 7 december aanstaande!

Vanaf maandag 7 december is het nieuwe verkoopmagazine beschikbaar bij Jack Frenken makelaars en adviseurs. Ben je reeds ingeschreven voor de presale dan wordt het magazine dit weekend al bij jou thuisbezorgd. 

In het nieuwe magazine lees je alles over het nieuwe aanbod in Neeldervelt. Daarnaast zijn de verkooptekeningen, kavelpaspoorten en technische omschrijvingen te downloaden via de projectwebsite. Mocht je nog vragen hebben over woningen en/of kavels dan kun je contact opnemen met Jack Frenken makelaars en adviseurs.

Verkoop procedure

Wij hopen natuurlijk dat jij net zo enthousiast bent over de woningen en kavels als ons. Jouw interesse voor één of meerdere bouwnummer kun je vanaf 7 december kenbaar maken middels het digitale inschrijfformulier op de website. Geef hierbij de woning of kavel van jouw grootste voorkeur aan als eerste gevolgd door je tweede, derde voorkeur enz. enz.

Inschrijven kan uiterlijk tot en met donderdag 17 december 2020. We verzoeken je per huishouden één inschrijfformulier in te vullen, meerdere inschrijvingen worden niet in behandeling genomen. Let op, je dient je ook in te schrijven middels het digitale inschrijfformulier wanneer je je reeds eerder als geïnteresseerde hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief of de presale. Alleen het officiële inschrijfformulier wordt gebruikt voor de toewijzing. Het kan zomaar gebeuren dat zich meer belangstellenden melden dan dat er woningen en kavels te koop zijn. Hoe worden de woningen dan toegewezen? Hieronder leggen wij dit graag voor jou uit.

De toewijzing

Op 17 december 2020 om 23.59 uur sluit de inschrijfperiode. Vervolgens vindt uiterlijk maandag 21 december 2020 de toewijzing van de woningen plaats. We proberen zoveel mogelijk geïnteresseerden de woning van hun eerste voorkeur toe te wijzen en streven daarbij naar een zo optimaal mogelijke bezetting van de kavels.

Is er 1 kandidaat voor een kavel, dan wordt de woning aan die persoon toegewezen. Bij meerdere kandidaten op 1 kavel, kijken we of een kandidaat zich heeft ingeschreven voor de presale. Een presale inschrijver gaat voor op inschrijvers die pas op een later stadium hun interesse kenbaar hebben gemaakt.
Als er voor een bepaald kavel meerdere mensen hun voorkeur hebben aangegeven, vindt de toewijzing plaats aan de meest concrete kandidaten. Dit wil zeggen dat je een financiële check hebt gedaan en dat je van te voren weet wat je bij de bank kunt lenen. Ook als je geen eigen woning meer te verkopen hebt of wilt aankopen zonder dat je, je huidige woning eerst verkocht hebt, werkt dit in je voordeel.

Als er ná de inventarisatie van de inschrijvingen nog steeds gelijkwaardige kandidaten voor een woning zijn dan zullen we over gaan tot loting.

Hoe meer bouwnummers je invult, hoe groter de kans op uiteindelijke toewijzing. Een en ander uitsluitend ter beoordeling door de initiatiefnemers. Er wordt niet gekeken naar de datum of het tijdstip waarop je het voorkeursformulier ingevuld inlevert, als het maar gebeurt uiterlijk op 20 december 23.59. Denk dus goed na over je kavelvoorkeuren en lever het formulier daarna pas in bij de makelaar.

Wanneer wij je geen bouwnummer kunnen toewijzen, plaatsen wij je op de reservelijst. Zodra de situatie zich positief voor je ontwikkelt, zullen we je benaderen. Wij geven geen informatie over hoeveel reservekandidaten er zijn en op welke plek je op de reservelijst staat.

Na toewijzing van de woning volgt er een verkoopgesprek bij de makelaar en kunnen kandidaten een optie nemen op die woning. Vervolgens krijgen optanten circa 2 weken de tijd om te beslissen of ze gaan kopen. Indien er afgezien wordt van aankoop volgt er een afspraak met een reserve-kandidaat voor het desbetreffende bouwnummer.

Wij streven op deze manier naar een optimale bezetting van alle woningen en kavels. Immers, hoe sneller de woningen allemaal verkocht zijn, hoe eerder we kunnen starten met de bouw van de woningen.