Bestemmingsplan Neeldervelt onherroepelijk

Bestemmingsplan Neeldervelt onherroepelijk

Sinds 2 juni jl. is de realisatie van een nieuwe woonwijk Neeldervelt in Roermond mogelijk. Het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk geworden en de voorbereidingen van het nieuwe plan zijn in volle gang. Binnen het plangebied van ruim 10 hectare, worden de komende jaren gefaseerd 179 grondgebonden woningen gerealiseerd in een ruime en groene omgeving. Naast projectmatige woningen is er ook volop ruimte voor particulier opdrachtgeverschap in de vorm van particuliere bouwkavels.

Binnen het plan Neeldervelt wordt niet alleen aandacht besteed aan wonen, maar ook aan de aanwezigheid van de das, speelgelegenheid voor de kinderen, tuinieren en een 'groene' woonomgeving. De toekomstige bewoners kunnen profiteren van de voorzieningen van de stad Roermond, zoals het Designer Outlet Center, het Retailpark en de Huis & Tuinboulevard en toch groen wonen en leven in de tuin van Roermond.  In 2018 zullen de eerste woningen opgeleverd gaan worden.